DevProfessionals
 

DevProfessionals tillhandahåller några av Sveriges duktigaste mgmt konsulter med fokus på förändring och effektivisering av utvecklings & IT avdelningar.

Vi erbjuder chef-att-hyra (CIO, CTO, IT-chef, Utvecklingschef), Due Dilligence, Mentor och projektledning i syfte att hjälpa ditt företag att nå nya mål.

DevProfessionals startades 2003 av Mikael Carlsson som har jobbat som utvecklingschef för Microsoft svenska utvecklingskontor.

DevProfessionals har hjälpt många stora och små företag att tjäna stora pengar genom att effektivisera deras IT verksamhet.

Vi har hyrts in som CIO f?r en stor internationell telekom koncern med mer ?n 18 000 anst?llda och reducerat IT kostnader med 20 % p? mindre ?n 1 ?r samtidigt som vi f?rb?ttrade samarbetet med verksamheten.

Vi har hyrts in som CTO f?r ett ledande f?retag i internetspelbranschen och ?kade bolagets utvecklingsteam med 200 % p? mindre ?n 1 ?r samtidigt som produktivitet, kvaliteten och l?nsamhet ?kade ?nnu mer.

DevProfessionals jobbar trots Mikaelí»s Microsoft bakgrund teknikoberoende, och väljer den teknik som är bäst lämpad för respektive företags förutsättningar.

 

 

DevProfessionals | Seminarier | Tjänster | Offshore | SaaS | Kontakt